Kredyt samochodowy – o czym warto wiedzieć?

Decydując się na zakup auta na kredyt musimy spełnić kilka formalności, które bank na nas narzuca. Kredyt samochodowy jest kredytem celowym a więc możemy go wykorzystać tylko i wyłącznie na zakup pojazdu. Jednak, wbrew nazwie, nie musi to być samochód. Równie dobrze możemy zakupić skuter, traktor, kampera, czy też łódź motorową, a więc wszystkie pojazdy silnikowe.

Jakie dokumenty przygotować?

Chociaż oferty kredytowe różnią się między sobą, to jednak formalności do spełnienia są do siebie zbliżone. Na pewno każdy bank wymaga przedłożenia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość na przykład dowód osobisty i prawo jazdy. Poza tym niezbędne będzie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawione przez pracodawcę. Jeśli kredytobiorcą jest emeryt bądź rencista bank poprosi o dokumenty potwierdzające przyznanie emerytury/renty, a także o dokument potwierdzający wysokość świadczenia. Najwięcej formalności muszą spełnić osoby prowadzące działalność gospodarczą. W ich przypadku bank poprosi o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z podatkami i składkami, a także o zaświadczenie o wysokości dochodów.

Wiedząc wcześniej jakie bank wymaga dokumenty możemy przyspieszyć cały proces rozpatrywania wniosku kredytowego. Dlatego też warto wybrać się do banku już z przygotowanym zestawem dokumentów.

Ubezpieczenie OC.

Wykupienie ubezpieczenia AC to wymóg stawiany kredytobiorcą przez każdy bank. To forma zabezpieczenia przed zniszczeniem albo kradzieżą samochodu. Cesja takiej polisy daje bankowi gwarancję, że pieniądze z odszkodowania zostaną wypłacone bezpośrednio do banku i będą mogły pokryć zobowiązanie kredytobiorcy.

Dodatkowe zabezpieczenia banku.

Bank chroniąc swoje interesy na wszelkie możliwe sposoby może wymagać jeszcze dodatkowych zabezpieczeń. W ich gronie znajdują się: poręczenie osoby trzeciej, weksel in blanco, zastaw rejestrowy czy też przewłaszczenie. Zastaw rejestrowy polega na wpisaniu samochodu do krajowego rejestru zastawów. Informacja o tym, że bank jest właścicielem auta również zostanie wpisana w dowód. W przewłaszczeniu bank wymaga dużego wkładu własnego, a karta pojazdu pozostaje w posiadaniu banku.