Kredyt hipoteczny - jak go zaciągnąć i jakie są warunki banków?

Banki komercyjne działające na terenie Polski, oferują nam rozmaite produkty, których celem jest finansowe wsparcie. Jednym z tych, który cieszy się największą popularnością, jest kredyt hipoteczny. Wylicza się, że takie zobowiązanie posiada już 4 miliony mieszkańców naszego kraju. Dowiedz się o nim więcej już teraz.

Co to jest kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie celowe. Oznacza to, że środki nie są udzielane na dowolny cel, ale ten wskazany przez kredytobiorcę. Co więcej, cel staje się od razu dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek ewentualnej niewypłacalności klienta banku. W przypadku kredytu hipotecznego celem staje się nieruchomość. Ta może być dowolna, z rynku wtórnego bądź pierwotnego. Kredyt hipoteczny może być zaciągany na mieszkanie, dom, działkę budowlaną albo lokal usługowy. W tej kwestii panuje zupełna dowolność, ważne, by nieruchomość posiadała własną księgę hipoteczną, a bank mógł ustanowić na niej zabezpieczenie. Właśnie między innymi w ten sposób minimalizuje ryzyko kredytowe.

Okazuje się jednak, że chociaż zobowiązanie tego rodzaju jest tak popularne w Polsce, to wcale nie łatwo je uzyskać. Wszystko dlatego, że kredyt hipoteczny zaciągany jest na wysokie kwoty, do tego na długi czas obowiązywania umowy z bankiem. Wszystko to sprawia, że instytucja, która staje się kredytodawcą, stawia pewne warunki oraz ograniczenia względem osób, które o takie zobowiązanie się ubiegają.

Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny?

O zobowiązania kredytowe mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które są obywatelami Polski. W przypadku kredytu hipotecznego nie jest to jednak jedyny warunek. Wniosek o kredyt hipoteczny przewidziany jest dla osób, które mają cel, tzn. konkretną nieruchomość, jaką chcą nabyć. Znają jej wartość i szczegółowe cechy.

Co więcej, kredyt hipoteczny zostanie udzielony jedynie wtedy, gdy kredytobiorca wykazuje odpowiednią zdolność kredytową oraz wniesie wkład własny, ten zależny jest od wartości nabywanej nieruchomości. Pocieszające jest to, że takie zobowiązanie można nabywać samodzielnie albo z osobą bliską, która wcale nie musi być spokrewniona.

Jakie warunki stawiają banki?

Przede wszystkim o kredyt hipoteczny powinny ubiegać się jedynie osoby, które są pewne, że takie wsparcie otrzymają. Warto pamiętać, że każda negatywna odpowiedź banku zostaje odnotowana i zapisana w raportach BIK - nie wpływa to korzystnie na sytuację potencjalnego kredytobiorcy w przyszłości, jeśli zajdzie konieczność ponownego ubiegania się o kredyt.

Trzeba zdać sobie sprawę, że w przypadku kredytu hipotecznego banki stawiają ostre warunki. Liczą się nie tylko przepisy polskiego prawa bankowego czy indywidualna polityka kredytowa, jaką każdy bank prowadzi samodzielnie, ale również tzw. Rekomendacja S, zgodnie z którą muszą być konstruowane wszystkie oferty kredytowe na mieszkania. Ta dotyczy zapisów, które mają chronić zarówno kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami banków, jak również same instytucje bankowe przed ewentualną niewypłacalnością swoich klientów.

W przypadku kredytów hipotecznych nie wystarczy sama zdolność kredytowa wyliczana na podstawie generowanych przez kredytobiorcę dochodów. Priorytetem staje się także wkład własny, który musi wnieść klient ubiegający się o finansowe wsparcie na mieszkanie.

Zdolność kredytowa jako priorytet

Zdolność kredytowa w przypadku kredytu hipotecznego jest weryfikowana niezwykle skrupulatnie, a bank bierze pod uwagę co najmniej kilka czynników. Liczy się wysokość dochodów, jakie przyszły kredytobiorca generuje - muszą być tym większe, im wyższa jest wartość zobowiązania kredytowego. Istotne jest też źródło zarobkowania, optymalna jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Do zdolności kredytowej wliczane są też koszty prowadzenia gospodarstwa domowego czy te, jakie wiążą się ze spłatą innych, wcześniej zaciągniętych już zobowiązań.

Analizowana jest również historia kredytowa, a na wsparcie nie mają raczej szans osoby z długami czy te, które płacą raty innych kredytów z opóźnieniem.

W skład zdolności kredytowej wliczany jest także wkład własny, który aktualnie wynosi 20% wartości zaciąganego zobowiązania. Ten może być jednak skutecznie zmniejszany, jeśli kredytobiorca zgodzi się nabyć również inne produkty bankowe albo wykupi dodatkowe ubezpieczenie. Musi jednak liczyć się z tym, że obniżenie wkładu własnego może wiązać się z pogorszeniem warunków kredytowych.

Kiedy kredyt na mieszkanie się nie opłaca?

Kredyt hipoteczny zaciągany jest średnio na 340 000 złotych, a jego spłata następuje przeciętnie po 13 latach. Wynika z tego, że jest to dobre wsparcie finansowe, ale tylko dla tych, którzy decydują się na długą współpracę z instytucją bankową. Co więcej, to świetny produkt dla osób, które potrzebują dużego wsparcia finansowego. Takie nie jest opłacalne dla inwestorów, którzy chcą nabyć nieruchomość za własne oszczędności, a do realizacji celu brakuje im jedynie małego wkładu finansowego. Wtedy o wiele lepiej jest zaciągnąć kredyt gotówkowy na dowolny cel, który udzielany jest przeważnie na preferencyjnych warunkach i nie generuje aż tak dużo ograniczeń. Przede wszystkim kredytobiorca unika wtedy zabezpieczenia hipoteki, a w celu uzyskania środków niezbędna okazuje się jedynie odpowiednia zdolność kredytowa. Nie jest też potrzebne wskazanie celu, więc pieniądze mogą być spożytkowane dowolnie - jako wkład własny, na remont czy wykończenie nieruchomości albo jej wyposażenie.