Bez wątpienia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski